Svar på 13 spørgsmål !

1. Marketing

Det rigtige tegn er: X. 1960

Ordet "Marketing" blev iflg. Gyldendals Røde Ordbøger - Nye Ord, 1955-1998 offentliggjort i Danmark omkring år 1960. Marketing er oprindeligt et amerikansk ord for salgsfremmende aktiviteter og låneord for det danske ord markedsføring fra omkring år 1954.


2. Behovsteorien

Det rig:tige tegn er: X. Maslow

I forbindelse med planlægning af marketing- og reklameaktiviteter er "Maslows" behovsmodel fra 1954 oftest anvendt til at målsætte de afsætningsøkonomiske rammer over for de målgrupper et given produkt er rettet mod. Ifølge behovsteorien vil mennesker først søge de laveste behov opfyldt og derefter gradvis lade næste niveau i behovshierakien være styrende for næste fase i købsadfærden.
Behovsteorien blev formuleret af den amerikanske psykolog A. H. Maslow i bogen "Motivation and Personality" fra 1954.


Maslows behovspyramide


3. Dækningsbidrag

Det rigtige tegn er: 2 . Dækningsgrad

Dækninsgraden fås ved at gange dækningsbidraget med 100 og derpå dividere med omsætningen.

Dækningsbidrag x 100
__________________________ = _____%

Omsætning


4. Segmentere markedet

Det rigtige tegn er: 1. Opdele markedet

Ordet segment stammer fra latin: SECARE, som betyder at afskære/opdele, så man mere præcist kan rette sine salgsaktiviteter mod en bestemt kundegruppe eller marked.
Ordet blev første gang offentliggjort i en artikel i Børsen den 06. 10. 1969.


5. Versaler

Det rigtige tegn er: X. Med store bogstaver

Versal er et navneord (fælleskøn, intetkøn) Bøjes versaler i flertal og betyder stort bogstav.
Politikens Retskrivnings- og betydningsordbog anden udgave 2000.


6. PR-aktiviteter

Det rigtige tegn er: X. Konsumentmarkedet

Ordet PR er en forkortelse af det engelske ord "Public Relations" oversat til dansk bliver det "relationer til publikum eller borgere" og i det daglige vil virksomhedens PR-aktiviteter derfor være rettet mod forbrugerne eller til konsumentmarkedet.


7. Professionel fotografering

Det rigtige tegn er: X. Kelvingrader

Farvetemperatur måles i Kelvingrader ºK ved fotooptagelser. Det er vigtigt at måle farvetemperaturen, da det naturlige dagslys kan variere både efter tidspunktet på dagen og de atmosfæriske forhold samt brug af kunstlys i mørke omgivelser. Fotografering med et stearinlys som lyskilde vil typisk måles til 2000 ºK, Kelvingrader, hvorimod fotografering i meget stærk sollys kan måles op til 10.000 ºK, Kelvingrader.


Hotel New York New York i Las Vegas optaget hvor
lyskilden er ca. 2500 Kelvingrader. © GBM

Dansk nationalret optaget med blitz, hvor
lyskilden er ca. 5500 Kelvingrader. © GBM


8. Det optiske midtpunkt

Det rigtige tegn er: 2. 5% i højden til venstre for det geometriske midtpunkt.

Det optiske midtpunkt
betragtes som centrum for det synsfelt, der har størst opmærksomhedsværdi i det samlede felt. Det geometriske midtpunkt ligger præcis i midten af det felt, hvorimod det optiske midtpunkt afviger herfra på 5% i højden og til venstre. Illustrationer eller tekst i en reklamesag anbringes oftest i det optiske midtpunkt for at skabe større interesse omkring budskabet.

På et A-4 ark vil det optiske midtpunkt været
placeret omkring den gule plet.


9. Multimedia

Det rigtige tegn er: 2. År. 1968
Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger - Nye Ord 1955-1998 - blev ordet "Multimedia" anvendt omkring år 1968 og betegnes som en aktiviserende og afvekslende undervisning, idet den bygger på et samspil mellem forskellige undervisningsmidler: grundbøger, arbejdsbøger, håndbøger, dias, lydbånd, film og i de seneste indgår også brug af computerbaseret aktiviteter.


10. CD-ROM skive

Det rigtige tegn er: X. 700 MB (Megabyte)

En normal CD-ROM skive kan højst lagre op til ca. 700 MB af data.


11. URL

Det rigtige tegn er: X. En "URL" er en Internet-adresse

En "URL" Uniform Resource Locator er en bestemt og ensartet måde at beskrive en placering af en objekt i World Wide Web. En URL er den totale internet-adresse,
der indeholder navnet på et dokument og på computeren, hvor dokumentet befinder sig samt dokumentets navn og placering. Da webdokumenter overføres med Hyper Text Transport Protocol vil alle URL'er starte med betegnelsen http, der også er det første tegn i internet-adressen.
Ved udgangen af år 2000 var der i alt registreret omkring 35 millioner domænenavne og URL-adresser i hele verden.


Komplet URL
1. Det første ord i web-adressen henviser til en computer med webserver.
2. Det miderste ord præciserer adressen for web-dokumentet.
3. Det sidste ord er landekoden eller en organisationskode.


12. Interaktiv

Det rigtige tegn er: 2. Interaktiv betyder "Samspil med brugeren"

Ordet interaktiv stammer fra det engelske ord "interactive" og betyder ifølge Gyldeldals Røde Ordbøger, at der skabes et samspil mellem brugeren og en eller flere parter. Både multimedia-programmer og internetsider er typiske interaktive medier, der skaber et samspil mellem bruger og medie.


13. Det digitale postkort

Det rigtige tegn er: X. GBM MARKETING
GBM MARKETING har som de første i verden udviklet et "Digitalt postkort" med en lille 80 mm CD-ROM skive, der indeholder forskellige informationer om København samt mere end 100 digitale fotos af de mest kendte seværdigheder fra hovedstaden. "Det Digitale Postkort" blev lanceret i foråret 2001. Se en præsentation
af det digitale postkort på GBM STARVINGS hjemmesider www.copenhagen-portal.dk